Overledenen afgelopen tijd

Overleden:Dhr. A.Bruinsma te Franeker op 5 juni 2020