Overledenen afgelopen tijd

Overleden: Mevr. T. Giliam-Leijendekker, Wommels.11 jan.2019

====

Overleden: De heer N.J. Osinga, Boyl. 17 mei 2019

====

Overleden: De heer O.Smit, Harlingen. 24 juli 2019