Contact

Bestuur

Helaas is ons bestuur  incompleet.
Namens de vereniging handel ik lopende zaken af.

Intussen heeft Evert Giliam, Nesserlaan 3 zich bereid verklaard in het bestuur zitting te nemen.
Voelt nog iemand, die de vereniging een warm hart toedraagt, iets voor een bestuursfunctie? Dan zetten we samen de schouders eronder, om het uiterst waardevolle werk van onze vereniging door te zetten. U kunt zich bij ons aanmelden.

Herke Giliam; Evert Giliam.

Verenigingsadres:
zie side bar rechts op de pagina.

Bodes:

Casper van Veen, Zeilmakersstraat 14, 8861 SE  Harlingen. Telefoon: 0646351620. Mail: casper@uitvaartzorgharlingen.nl

Aukje Heslinga, Nieuwbuursterweg 44, 8804 RJ Tzum. Telefoon: 0640202357. Mail: aukjehes@gmail.com

Contactpersoon dragers:
W. Postma Pibemalaan 29 Pingjum  Telefoon: 0517 579306

Beheer begraafplaats Victoriuskerk – Pingjum:
R. Brandsma, Mulierlaan 4, Pingjum Telefoon: 0517 579599:beheer

en A. Postma, Pibemalaan 29 Pingjum Telefoon: 0517579 306: administratie