Overledenen afgelopen tijd

Overleden:

Dhr. A.Bruinsma te Franeker op 5 juni 2020

Ruth Heida te Pingjum op 4 augustus 2020

Dhr. L. Hilarides te Witmarsum op 12 oktober 2020

Mevr. M. Brander-van Wier te Witmarsum op 15 oktober 2020

Mevr. A. van der Tol, Witmarsum

Mevr. W. Bijker-Renskers te Witmarsum op 10 december 2020

Dhr. S. Wind te Witmarsum op 17 december 2020

Dhr. H. Attema te Alkmaar/Kolhorn op 16 jan 2021