Overledenen afgelopen tijd

Overleden:

Dhr. H. Attema te Alkmaar/Kolhorn: jan 2021

De heer A.K. de Vries: april 2021

De heer F. Rosenstein: juni 2021

Mevr. A. Giliam: nov.2022