Overledenen afgelopen tijd

Overleden:

De heer F. Rosenstein: juni 2021

Mevr. A. Giliam: nov.2022

De heer J. Cuperus: april 2023

Mevr. C.E. Posthuma: april 2023

De heer R. Huisman: juni 2023