Overledenen afgelopen tijd

Overleden:

De heer J. Cuperus: april 2023

Mevr. C.E. Posthuma: april 2023

De heer R. Huisman: juni 2023

Mevr. G. Folkertsma-Sikma: febr. 2024

De heer C.E.Wind, april 2024

De heer P. Wilhelmus, april 2024