Missie en uitvoering

Waarom Uitvaartvereniging Pingjum?

Fryslân kent een rijke traditie fan “mienskip”. In de lokale gemeenschap werd en wordt ervoor gezorgd  dat de overledenen op respectvolle wijze de laatste eer wordt bewezen. Bijna ieder dorp kent (kende) haar Uitvaartvereniging. Ook in Pingjum bestaat deze waardevolle traditie. UVV Pingjum wil deze traditie voortzetten en levend houden.

Vrijwilligers  van de UVVPingjum fungeren als drager en klokluider. Er wordt samengewerkt met de kerk, die eigenaar is van de begraafplaats. In Pingjum wordt de begraafplaats  beheerd door een lokale commissie (zie: Contact).

De UVVPingjum heeft afspraken met twee uitvaartverzorgers, die betroffen families begeleiden  in de dagen van afscheid (zie: Contact). Zo wordt er voor gezorgd dat een afscheid persoonlijk is, gedragen door de lokale “mienskip” en niet voorwerp wordt van commerciële partijen.

De contributie houden we zo laag mogelijk: € 5,00 per jaar. Een lidmaatschap is altijd persoonlijk. Kinderen van leden, die onder de 18 zijn, zijn  gratis medelid. Bij overlijden wordt er  een bedrag uitgekeerd: € 175,00. Worden er bij overlijden kosten gemaakt die aan de vereniging zijn gelieerd (dragen; klokluiden; gebruik rijdende baar) dan worden deze  in rekening gebracht.

Niet-leden, die van de diensten van de UVVPingjum gebruik willen maken, betalen hiervoor aan de vereniging een zelfde bedrag.

In Twenthe Uitvaartverzekeringen hebben we een betrouwbare partner gevonden om – indien gewenst – zorg te dragen voor een kostendekkende uitvaartverzekering. Info: www.twenthe.nl